شرکت های گروه:

شركت آرد البرز:
شركتي توليدي است كه باظرفيت آسياباني 600 تن گندم در شبانه روز در شهر كرج به توليد انواع آرد مي پردازد.

www.alborzflour.com

شركت آرد سينا :
شركتي توليدي است كه با ظرفيت آسياباني 400 تن گندم در شبانه روز در شهر همدان به توليد انواع آرد مي پردازد .

www.sinaflour.com

شركت اطلس غلات:
شركتي بازرگاني است كه به عنوان بازوي بين المللي گروه به فعاليت مي پردازد.

www.atlasgrains.com

صنایع غذایی آریافودان خانه معرفی شرکت های گروه تماس با ما